Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen keskusteluapua, jossa pyritään luottamuksellisesti keskustellen ja eri työkaluin löytämään asiakkaan omia voimavaroja, vahvuuksia ja selviytymiskeinoja sovellettavaksi itsetuntemukseen sekä käsillä olevaan elämäntilanteeseen.

Lyhytterapiasta voi hyötyä hyvin erilaisissa tilanteissa;

omassa kasvussa ja vahvuuksien löytämisessä
itsesi kehittämisessä
elämän perusasioissa ja -muutoksessa
surussa
ihmis- ja perhesuhteissa
huolissa ja ahdistuksessa
yksinäisyydessä
työ- tai kouluväsymyksessä
riippuvuuksissa ja päihdehaasteissa
esiintymispelossa ja jännityksissä
itsetunnon kohottamisessa
itsearvostuksen löytämisessä
seksuaalisuudessa
alakuloisuudessa
keskittymisvaikeuksissa
ammatinvalinnassa
syrjäytyneisyydessä
ajanhallinnassa
painonhallinnassa
uusioperheen haasteissa
itsesi kehittämisessä

Lyhytterapian kesto sovitaan tarpeen mukaan aina yhdestä kerrasta pariinkymmeneen.
Terapiaan voi tulla yksin, kaksin tai ryhmänä.

Olen opiskeluissani päässyt nyt arkiharjoittelun kautta ensimmäiseen asiakasharjoitteluvaiheeseen. Terapeuttiharjoittelijan ominaisuudessa haluaisin tarjota kiinnostuneille kokemuksen ja avun lyhytterapialla.
Terapian tutustumiskäynti (45 min) on maksuton.
Jatkossa terapiaistunto kestää valitusti 45 tai 90 minuuttia. 45 minuutista pyydän 20 euroa ja 90 minuutista 30 euroa.
Voimme tavata tiloissani hämeenkadulla (Tampereella) tai keskustella videopuhelun välityksellä.